logo


Werken als beroepskracht bij de stichting:

De stichting Teresia van Miert wil een goed werkgever zijn voor haar 92 medewerkers. Het personeelsbeleid is afgestemd op de organisatiedoelen maar richt zich ook op een fijne werkomgeving voor de medewerkers.
Een goede kwaliteit van personele zorg geeft deskundige en gemotiveerde medewerkers, deze bieden op hun beurt weer een goede kwaliteit van zorg.

De ondernemingsraad vertegenwoordigt de belangen van alle medewerkers. De ondernemingsraad geeft advies over verschillende voorstellen, plannen en onderwerpen die door bestuur en directie worden aangedragen.

zusters

Het KNR-rechtspositiereglement bevat arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in dienst van religieuze instituten. De afspraken vanuit CAO VVT zijn de basis voor dit reglement. Daarnaast biedt de stichting gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, er is bijvoorbeeld een meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden. Heb je interesse in een baan binnen onze organisatie, neem dan contact op met de directeur om naar mogelijkheden te vragen. Zij is dagelijks bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de stichting.

Itske

Werken en opleiding
Voor medewerkers en toekomstige medewerkers zijn er diverse mogelijkheden voor combinaties werken en leren. Van kwalificatieniveau 2 (helpende) tot en met niveau 4 (verpleegkundige) worden mensen ingezet in verschillende functies binnen de zorg. Het behalen van de kwalificatieniveaus 2 en 3 voor de zorg is binnen de stichting mogelijk via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Dit betekent een combinatie van werken & leren. Vanuit diverse Regionale Opleidingen Centra (ROC's) zijn er voor de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) binnen de stichting stageplaatsen mogelijk, vanaf niveau 1 t/m 3.

bomen winter vijverpad

 

Stg. Teresia van Miert, Deken Van Miertstraat 8, 5461 JN Veghel