logo


Werken als vrijwilliger:

Vrijwilligers geven net dat beetje extra! Een luisterend oor, een wandeling, gezellig naar de markt. De vrijwilligers brengen extra plezier en ondersteuning aan onze zusters. Het is daarmee ook dankbaar werk. Want uw inzet en inbreng betekent veel voor onze zusters.

In het moederhuis in Veghel zijn vrijwilligers werkzaam, met name als ondersteuning bij de vieringen in de kapel, bij de zorg en de activiteitenbegeleiding.

Zij assisteren en ondersteunen o.a. bij:

Er is een vrijwilligerscoördinator, die samen met de vrijwilliger(s) afspraken maakt, overeenkomsten aangaat en taken en inhoud van het vrijwilligerswerk regelt. Onze vrijwilligers zijn collectief verzekerd. Wilt u graag iets doen met en voor zusters en bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk neem dan contact op met mevrouw M. van Grinsven , coordinator moederhuis of met mevrouw MR Eevers, begeleider kloosteractiviteiten.

uitstapje

Stg. Teresia van Miert, Deken Van Miertstraat 8, 5461 JN Veghel